Verzuim/verlof

Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. In bijzondere gevallen kan toestemming worden verleend voor een dag vrij. Bij officiële feesten van naaste familieleden zoals een huwelijk kan eventueel verlof worden gegeven.

U vraagt de directeur 6 weken voor het gewenste verlof om een verlofformulier. U dient het verlofformulier in. Dnige tijd daarna wordt wel of geen toestemming gegeven.

De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij leerrecht.

Wanneer kinderen zonder toestemming buiten de officiële schoolvakanties op vakantie gaan of zonder geldige reden niet op school zijn, wordt altijd een proces-verbaal opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse boete opleggen.

Meer informatie is te vinden op de site van leerrecht.