Gezinsspecialist (voormalig SMW)

Even voorstellen:
Ik ben Vera van Dongen en ben als  Gezinsspecialist (voorheen het schoolmaatschappelijk werk) verbonden aan OBS Het Kleurrijk.
Ik werk van maandag t/m donderdagochtend. Op maandag  en woensdagmiddag ben ik op school aanwezig. Inmiddels zullen een aantal leerlingen en ouders mijkennen, maar voor wie dit niet het geval is licht ik mijn werk graag nog even toe.

Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn: de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij om advies of kortdurende begeleiding vragen.

Wat doe ik?
Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats  met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een advies gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:
– Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
– Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt.
– U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.

De functie van de gezinsspecialist
De gezinsspecialist heeft een uitgebreid takenpakket. Niet alleen spreek ik kinderen,  maar ik ondersteun ook het gezin. Ik ben contactpersoon voor  het kind, ouder(s) en school en ben verbonden aan de Wijkondersteuningsteams/WOT Schiedam.
Tot slot besteden we aandacht aan preventieve ondersteuning zoals
het geven van voorlichting.

Aanmelding
Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met mij, kunt u contact opnemen:
06-25745098 – vandongen@wotschiedam.nl

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef ik  na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.