Jeugd- en gezinsprofessional (voormalig SMW)

Kelly Klein werkt op school als jeugd- en gezinsprofessional.

Voorheen werd dit maatschappelijk werk genoemd.

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Heel vaak gaat dit gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school. Voorbeelden zijn:

– Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
– Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt.
– U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.

De jeugd- en gezinsprofessional heeft een gesprek met de ouder(s) een eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Er wordt altijd goed aangesloten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

Aanmelding
Aanmelden kan via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met de gezinsspecialist.

Kelly Klein

06-26 65 93 44

k.klein@mevis.nl

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.

In afstemming met ouders geef ik  na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.