Agenda

AUGUSTUS

31 augustus                                weer naar school

SEPTEMBER

16 september                            09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

OKTOBER

7 oktober                                   09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

NOVEMBER                             

10 november                             11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

DECEMBER

16 december                              09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

JANUARI 2021

27 januari                                  09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

MAART

17 maart                                    11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

APRIL

21 april                                     11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

MEI

19 mei                                       09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

JUNI

16 en 28 juni                           11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

29 juni                                      09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

JULI

5 juli                                         09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

12 juli                                       11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen