Agenda

SEPTEMBER

4 september                                     Deze week oefenen met de nieuwe IEP-toetsen

8 september                                     Studiedag, kinderen vrij (kennismakingsgesprekken)

11 september                                    Studiedag, kinderen zijn vrij

12 september                                    Rondleiding nieuwe leerlingen 11.00 uur

13 september                                    Themabriefing ouders groep 1/ 2

18 september                                    Informatie-avond groepen 1-3

OKTOBER 

04 – 15 oktober                                 Kinderboekenweek

9 – 13 oktober                                   Studieweek, de kinderen zijn vrij

4 oktober                                           Rondleiding 11.00 uur

16 – 20 oktober                                 Herfstvakantie

23 oktober                                         Weer naar school, start NKC- thema

25 oktober                                         Themabriefing ouders groep 1/2

NOVEMBER 

6 november                                       Deze week IEP-toetsen groep 8

7 november                                       Rondleiding 11.00 uur

17 november                                     1e rapport mee

20 november                                    Week van de rapportgesprekken groep 1 – 3

30 november                                    Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 7/8    

DECEMBER 

05 december                                    Sintviering

11 december                                     Schoolkeuzemarkt groep 8

20 december                                    Rondleiding 11.00 uur          

21 december                                     Avond: kerstviering               

22 december                                    12.00 uur: kinderen vrij, vakantie!

25 december – 5 januari                Kerstvakantie

JANUARI 2023 

8 januari                                             Weer naar school!

10 januari                                           Themabriefing ouders groep 1/ 2

12 januari                                           Overdag: voorlopig adviesgesprekken groep 8

15 januari                                           Deze week leestoetsen groep 3-8

17 januari                                           Rondleiding 11.00 uur

22 januari                                          Deze week IEP- toetsen groep 3-8

FEBRUARI 

6 en 7 februari                                  Doorstroomtoets groep 8 (de oude eindtoets)

13 februari                                         Rondleiding 11.00 uur

19 februari – 23 februari                 Voorjaarsvakantie

26 februari – 1 maart                       Studieweek, kinderen zijn vrij

MAART 

4 maart                                             Weer naar school

12 maart                                            Rondleiding 11.00 uur

15 maart                                            2e rapport mee

18 maart                                            Week van de rapportgesprekken

19 maart                                            Vandaag definitief adviesgesprekken groep 8

25 maart                                            Start NKC- thema

27 maart                                            Themabriefing voor ouders groep 1 en 2

28 maart                                            Lentefeest

APRIL 

29 maart – 1 april                            Goede vrijdag, paasvakantie

9 april                                                Rondleiding 11.00 uur

16 april                                               Naamdag het Kleurrijk

26 april                                              Koningsspelen

29 april – 10 mei                              Meivakantie

MEI 

13 mei                                                Weer naar school

15 mei                                                Rondleiding 11.00 uur

15 mei                                                Themabriefing ouders groep 1 en 2

20 mei                                               Pinksteren

21 mei                                                Deze week leestoetsen groep 3-7

27 mei                                               IEP- toetsen groep 3-7

29 mei                                               Rondleiding 11.00 uur

JUNI 

7 juni                                                  Schoolreis

10 juni                                                Studieweek, kinderen zijn vrij

17 juni                                                 3e rapport mee

17 juni                                                Week van de rapportgesprekken

19 juni                                                Schoolfotograaf

25- 28 juni                                        Schoolkamp groep 8

26 juni                                               Rondleiding 11.00 uur

JULI 

9 juli                                                  Kennismaken met de nieuwe groep

10 juli                                                 Laatste schooldag

11 en 12 juli                                       Studiedagen, de kinderen zijn vrij

15 juli t/m 25 augustus                   Zomervakantie

AUGUSTUS 

26 augustus 2024                              Weer naar school!