Peuterspeelzaal: Verkorte kinderopvang met VVE

Samen met KomKids (kindercentrum Toekomst) organiseren we de verkorte kinderopvang met Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) (peuterspeelzaal).

Met een peuterspeelzaalgroep willen we vroeg, in de zogenaamde voorschoolse periode (van 2 1⁄2 tot 4 jaar), vaardigheden van peuters ontwikkelen om goed aan te sluiten op de start in het basisonderwijs.

Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan op school, bij kindercentrum Toekomst en/of via de website van KomKids.

Kindercentrum Toekomst
Van Ostadelaan 120                                                        Flyer:
3117 XM Schiedam                                                           Een kleurrijke toekomst!
Tel: 010 – 426 70 51
toekomst@komkids.nl        www.komkids.nl