Onderwijs van 0-12

Voordat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen ze al vaardigheden leren, zo maken kinderen een goede start in het basisonderwijs. Op onze school zijn kinderen welkom vanaf 0 tot 12 jaar. Wij werken samen met KomKids. Wij maken gebruik van de locatie ‘Kindcentrum Toekomst’, waardoor kinderen voor en na school in dezelfde veilige omgeving zijn.

Samen met KomKids bieden we het volgende aan:

  • Hele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar;
  • Peuterspeelzaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar;
  • Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Voordelen van deze samenwerking:

  • Hetzelfde gebouw als OBS het Kleurrijk;
  • Een gebouw met veel faciliteiten en mogelijkheden;
  • Divers en breed aanbod in activiteiten;
  • De peuters komen wennen op OBS het Kleurrijk tijdens de peuterspeelzaaluren met hun eigen leerkrachten. De overstap naar school wordt op deze manier een stuk makkelijker.

Peuterspeelzaal

Samen met KomKids organiseren wij de verkorte kinderopvang zodat kinderen alvast aan school wennen. De stap naar de basisschool is dan minder spannend en ze leren ze ook al belangrijke schoolvaardigheden.

Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan via de website van Kindcentrum Toekomst.

Buitenschoolse opvang

Ook de buitenschoolse opvang organiseren we samen met KomKids in ons eigen gebouw. Kinderen blijven in hun eigen vertrouwde en bekende omgeving.

Contact Kindcentrum Toekomst:

Telefoonnummer: 010-4267051

Email: toekomst@komkids.nl
Website: www.komkids.nl (locatie Toekomst)