IKC

Het Kleurrijk is een Integraal Kindcentrum (IKC) in wording. Dat wil zeggen dat we nauw samenwerken met verschillende partners, waaronder de kinderopvang, om uw kind een goede doorgaande lijn te bieden van 0 tot 13 jaar. Eén aanpak biedt rust en duidelijkheid voor uw kind en bevordert de ontwikkeling.

Nu al sluiten onze school en de peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO van kindcentrum Toekomst goed op elkaar aan. Met elkaar bieden we een doorgaande pedagogische lijn, kunnen we het kind in zijn geheel zien en zijn eventuele problemen sneller te signaleren.

Kindcentrum Toekomst: 

  • Hele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
  • Peuterspeelzaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Kindcentrum Toekomst biedt een groot aantal activiteiten aan en zit in een gebouw met veel faciliteiten en mogelijkheden. De kinderen van de peuterspeelzaal komen al wennen op het Kleurrijk door met hun eigen juffen op ons kleuterplein of in het speellokaal te spelen. De overstap naar school is zo een stuk kleiner!

De leerlingen die van school naar de BSO gaan, worden opgehaald door een pedagogisch medewerker van Toekomst en hoeven van Het Kleurrijk maar één deur verder. Er wordt gezamenlijk gespeeld op één van de schoolpleinen. Kortom, een uitdagende omgeving voor jonge én oudere kinderen. Kindcentrum Toekomst  en Het Kleurrijk hebben een goede samenwerking en doorgaande lijn.

Voor meer informatie kijkt u op www.komkids.nl bij “onze opvang” locatie Toekomst of u kunt contact opnemen met Desiree Salman, locatiemanager kindcentrum Toekomst op 010-4267051 of toekomst@komkids.nl. Even langslopen mag natuurlijk ook altijd!