Continurooster

Alle leerlingen van Het Kleurrijk blijven tussen de middag op school, eten en drinken onder leiding van hun leerkracht en hebben pauze op het plein. Het toezicht op het plein bestaat uit een TSO-leidster, een pedagogisch medewerker van KomKids of een leerkracht.

Onder praktische zaken vindt u de precieze lestijden