Onze school

Het Kleurrijk is een nieuwe, toekomstgerichte openbare basisschool in Schiedam-West. Ons uitdagende onderwijs maakt kinderen nieuwsgierig waardoor ze willen leren en het beste uit zichzelf halen. Leren is op die manier leuk en betekenisvol. In 8 jaar tijd geven we uw kind een stevige basis voor de toekomst.

Ieder kind verdient een rijke schoolomgeving waarin het volledig tot z’n recht komt. Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen, binnen hun mogelijkheden, optimaal presteren. Om dat te bereiken werken wij iedere dag aan een uitdagende leeromgeving waarin kinderen met plezier ontdekkend, onderzoekend en lerend bezig zijn.

Uw kind ontwikkelt zich op onze school in belangrijke mate door samen te werken, samen te ontdekken en samen te doen. Met projecten halen we de buitenwereld binnen, maar we gaan er ook regelmatig op uit. Een mooie manier om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen en de kinderen de lesstof meer te laten beleven. Uw kind wordt geprikkeld om verder te denken en samen met anderen op zoek te gaan naar oplossingen. Hierdoor worden talenten benut en de lesstof komt meer tot leven, waardoor deze nog beter beklijft. Door de leerlingen mee te nemen in de leerstof, ontstaat meer eigenaarschap van het leren.

Hier ziet u voorbeelden van een doelenmuur in de klas. Door steeds de doelen te bespreken, weten de leerlingen goed waar ze naartoe werken en kunnen ook de kleine successen gevierd worden.

     

Klaar voor de toekomst

Met onze werkwijze doet uw kind niet alleen veel cognitieve kennis op, het maakt zich ook belangrijke vaardigheden eigen die nodig zijn om op een goede manier in de maatschappij te staan. Uw zoon of dochter leert zichzelf beter kennen: waar ben ik goed in, waarin minder goed. Ook ontdekt het de eigen rol in de groep en wat je allemaal kunt bereiken als je samenwerkt en respect hebt voor elkaar. Uw kind wordt weerbaar, zelfstandig, heeft vertrouwen in zichzelf en anderen, en leert keuzes te maken. Waardevolle bagage voor een kleurrijke toekomst.

Dit alles maakt ons onderwijs uitdagend, levendig en divers. Uw kind krijgt de mogelijkheid om zich op allerlei vlakken te ontwikkelen en te leren op een manier die het beste past. Door de deskundigheid van ons team zijn wij goed in staat om goed in te spelen op de ontwikkeling van leerlingen met uiteenlopende leerbehoeften en niveaus. Hierdoor gaat uw kind met plezier naar school en is het bezig met werk waar hij/zij op dat moment aan toe is.

Een voorbeeld van het divers leren is onze leerlijn programmeren en de aandacht voor techniek, kunst en cultuur. Op het filmpje ziet u 2 leerlingen die het spelletje ‘steen, papier, schaar’ doen met behulp van zelf geprogrammeerd materiaal.

Komt u eens kennismaken? U bent samen met uw kind van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Maakt u vooraf wel even een afspraak, zodat we alle tijd voor jullie hebben. Op de pagina onze school > aanmelden ziet u wanneer rondleidingen gegeven worden.

Namens het team,
Karlijn Kroon, directeur