Ouderraad

De werkzaamheden van de ouderraad (OR) zijn meer van praktische aard dan die van de medezeggenschapsraad: het organiseren en begeleiden van verschillende extra activiteiten, zoals schoolreis, fotograaf, sinterklaas, kerst en sportdag. De OR bestaat uit 8 ouders. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen. Een teamlid heeft een adviserende rol.

De OR beheert het schoolfonds en legt ieder jaar verantwoording af over het bestede geld. Van het fonds worden de feesten, bijzondere activiteiten, de sportdag, e.d. betaald.

Leden ouderraad

Thea Stam thea@familie-stam.nl
Anneke Petri hdm.anneke220@hotmail.com
Serkan Aykut serkan1972@live.nl
Laani McNair lrmcnair@hotmail.com