Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders en een teamlid, die elke drie jaar worden gekozen. Zij helpen bij het organiseren en begeleiden van activiteiten als een schoolreis, fotograaf, sportdagen, kerst en de sinterklaasviering.

De OR beheert het schoolfonds en legt ieder jaar verantwoording af voor het uitgegeven geld. Vanuit dit schoolfonds worden feesten en dagen als de sportdag betaald. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 bedraagt 45 euro.