Klachtenregeling

Het kan wel eens voorkomen dat het niet lukt om een probleem samen met de groepsleerkracht op te lossen. In dat geval kunt u contact opnemen met één van de twee vertrouwenspersonen. Dit zijn medewerkers in de school die ouders/verzorgers en kinderen raad kunnen geven. Ook kunt u contact opnemen met de directeur, een IB-er, vertrouwensinspecteur, vertrouwenspersonen van de GGD, een maatschappelijk werker, leerplichtambtenaar of met het schoolbestuur.

Als u vindt dat er advies moet worden gevraagd aan een onafhankelijke commissie, dan kan er een officiële klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. De schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon kunnen de ouders of de kinderen helpen bij het indienen van de klacht. Het schoolbestuur heeft ook hiervoor een regeling opgesteld.

Vertrouwenspersonen van de school:

Richard Polman

Laurian Verdel

Via ons bestuur Primo vindt u meer informatie over onder andere de klachtenregeling onder het kopje ‘Onze ouders’