Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad (MR) is het officiële contactorgaan tussen de school en het schoolbestuur. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Deze ouders en teamleden zijn gekozen door alle ouders en teamleden. De leden hebben een zittingsperiode van twee jaar en kunnen zich daarna opnieuw verkiesbaar stellen.

De taken van de MR zijn:

  • Het bevorderen van de openheid en het onderling overleg
  • Het uitbrengen van adviezen aan de schoolleiding
  • Instemmen met zaken als veranderingen in het schoolplan of de schoolgids

Leden MR 2022- 2023

Ouders:

  • Fatima (moeder van Nour Imane uit groep 7, Salma uit groep 5 en Sara uit groep 1)
  • Samira (moeder van Noor uit groep 5)
  • Elvira (moeder van Emir uit groep 3)

Teamleden:

  • Marielle van der Horst
  • Francis Hagen
  • Sandra van Reekum

De MR is te bereiken via kleurrijk_MR@primoschiedam.nl

De GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de scholen. Op de site van ons bestuur Primo is meer informatie te vinden over de GMR en de reglementen en statuten.