Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is € 45,00 per schooljaar per kind. U krijgt via Parro een betaalverzoek in twee delen. U kunt er dus ook voor kiezen een deel van de bijdrage te voldoen.

Van het fonds worden de feesten, schoolreis, bijzondere activiteiten, de sportdag en dergelijke betaald. Alle kinderen doen mee met alle activiteiten, de bijdrage is vrijwillig; u bent dus niet verplicht deze te betalen.

Bekijk hier al het nieuws