Agenda

SEPTEMBER 

2 september                  Weer naar school! 

10 september                Themabriefing ouders groep 1/ 2 

17 september                09.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

20 september                 Teamstudiedag, de kinderen zijn vrij 

16 – 26 sept                     Kennismakingsgesprekken met ouder en kind

                                         groep 3-8 

26 september                 Kijkochtend 1 t/m 8     08.30 – 09.00 uur 

30 september                 Kinderboekenmarkt 

OKTOBER

8 oktober                        09.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

8 oktober                        Informatie avond groep 1  / 2 van 18.45 – 19.30 uur 

8 oktober                        Informatie avond groep 3 van 19.45 – 20.30 uur 

2 – 13 oktober                 Kinderboekenweek 

18 oktober                       Studiedag, de kinderen zijn vrij 

21 – 25 oktober               Herfstvakantie 

28 oktober                       Weer naar school! 

NOVEMBER

4 november                   Schoolfotograaf 

5 november                   Groep 1 / 2 themabriefing 08.30 – 08.45 uur 

13 november                 11.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

15 november                 1e rapport mee 

21 november                  Info- avond VO groep 7 & 8 

22 november                  1e rapport mee 

26  30 nov                      Rapportgesprekken groep 1-3 

DECEMBER

5 december                           Sintviering

20 december                         Schooltijden 08.30 – 15.00 uur

20 december                         ’s Avonds kerstviering

21 december                          Kinderen vrij: start kerstvakantie

JANUARI

6 januari                                Weer naar school!

15 januari                              de kinderen zijn vrij, studiedag leerkrachten

20 januari                              09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

20 – 31 januari                       CITO toetsen groep 3 t/m 8

FEBRUARI

12 februari                            kijkochtend groep 1 t/m 8  08.30 – 09.00 uur

19 februari                            Definitief advies groep 8 + rapport mee

20 en 21 febr.                       studiedagen, de leerlingen zijn vrij

21 – 28 feb.                            Voorjaarsvakantie

MAART

2 maart                                   start gezamenlijk schoolthema 

10 maart                                 08.30 – 09.00 uur groep 1/2 themabriefing 

13 maart                                 2e rapport mee

16 maart – 6 april                  School dicht i.v.m. Corona

APRIL

10 – 13 april                             Goede vrijdag, paasvakantie 

21 – 22 april                             IEP  toets groep 8 

22 april                                    11.00 uur rondleiding voor nieuwe leerlingen 

27 apr – 8 mei                          Meivakantie 

MEI

11 mei                                      Weer naar school! 

19 mei                                       Groep 1 / 2 themabriefing 08.30 – 08.45 uur 

20 mei                                        09.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

21 – 22 mei                                 Hemelvaartvakantie 

26 mei                                       Sportdag groep 1 t/m 4 

JUNI

1 juni                                          Pinkstervakantie 

15 juni                                       Schoolreis 

16 juni                                       11.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

18 juni                                       Voorlopig advies groep 7  

16 – 19 juni                               Kamp groep 8 

22 – 26 juni                                Studieweek, de kinderen zijn vrij             

29 juni                                        3e rapport mee 

29 juni                                        09.00 rondleiding nieuwe leerlingen 

30 juni – 3 juli                            Rapportgesprekken  groep 1 t/m 6

JULI

6 juli                                            09.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

7 juli                                            Kennismaking met de nieuwe groep 

8 juli                                            11.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

14 juli                                          09.00 rondleiding (+ techniekles) 

juli                                               Musical groep 8 

juli                                               Afscheid groep 8 (met ouders) 

16 juli                                          Laatste schooldag 

17 juli – 28 aug                           Zomervakantie 

31 augustus                                weer naar school