Agenda

 

AUGUSTUS

27 augustus                          Weer naar school!

SEPTEMBER

10 & 11 sept                           Teamstudiedagen, de kinderen zijn vrij

12 sept                                    #POinactie staken. De school is dicht.

13-28 sept                              Kennismakingsgesprekken met ouder en kind groep 4-8

OKTOBER

4 oktober                               Informatie-avond groep 1/2 van 18.45- 19.30 uur

4 oktober                               Informatie- avond groep 3 van 19.45- 20.30 uur

3-14 oktober                         Kinderboekenweek

15-19 okt                                Studieweek: de kinderen zijn vrij

22-26 okt                               Herfstvakantie

29 oktober                             Weer naar school!

NOVEMBER

23 november                         1e  Rapport mee

26-30 november                    Rapportgesprekken groep 1-3

DECEMBER

5 december                           Sintviering

20 december                         Schooltijden 08.30- 15.00 uur

20 december                         ’s Avonds kerstviering

21 december                          Kinderen vrij: start kerstvakantie

JANUARI

7 januari                                Weer naar school!

FEBRUARI

19 februari                            Definitief advies groep 8 + rapport mee

25 feb- 1 mrt                         Voorjaarsvakantie

MAART

4-8 maart                               Studieweek: de kinderen zijn vrij

11 maart                                  Weer naar school

22 maart                                 2e rapport mee

25-29 maart                           Rapportgesprekken

APRIL

12 april                                  Naamdag Het Kleurrijk & spelletjesdag

16 & 17                                    IEP toets groep 8

19 apr- 3 mei                         Meivakantie

MEI

6 mei                                       Weer naar school!

30 & 31                                   Hemelvaart: de kinderen zijn vrij

JUNI

10 juni                                        Pinksteren: de kinderen zijn vrij

11 juni                                         Studiedag, de kinderen zijn vrij

21 juni                                        Sportdag groep 8

14 juni                                        3e rapport mee

18 juni                                        Voorlopig advies groep 7

17-20 juni                                  Rapportgesprekken

21 juni                                         Sportdag groep 8

JULI

juli                                          Musical groep 8

juli                                          Afscheid groep 8 (met ouders)

17 juli                                     Laatste schooldag

18 & 19                                   Studiedagen, de kinderen zijn vrij