Agenda

16 maart – 10 mei                  School dicht i.v.m. Corona

APRIL

10 – 13 april                             Goede vrijdag, paasvakantie 

MEI

11 mei                                      Weer naar school! 

19 mei                                       Groep 1 / 2 themabriefing 08.30 – 08.45 uur 

20 mei                                        09.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

21 – 22 mei                                 Hemelvaartvakantie 

JUNI

1 juni                                          Pinkstervakantie 

16 juni                                       11.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

18 juni                                       Voorlopig advies groep 7  

22 – 26 juni                                Studieweek, de kinderen zijn vrij             

29 juni                                        3e rapport mee 

29 juni                                        09.00 rondleiding nieuwe leerlingen 

30 juni – 3 juli                            Rapportgesprekken  groep 1 t/m 6

JULI

6 juli                                            09.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

7 juli                                            Kennismaking met de nieuwe groep 

8 juli                                            11.00 rondleiding voor nieuwe leerlingen 

14 juli                                          09.00 rondleiding (+ techniekles) 

juli                                               Musical groep 8 

juli                                               Afscheid groep 8 (met ouders) 

16 juli                                          Laatste schooldag 

17 juli – 28 aug                           Zomervakantie 

AUGUSTUS

31 augustus                                weer naar school

SEPTEMBER

16 september                            09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

OKTOBER

7 oktober                                   09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

NOVEMBER                             

10 november                             11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

DECEMBER

16 december                              09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

JANUARI 2021

27 januari                                  09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

MAART

17 maart                                    11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

APRIL

21 april                                     11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

MEI

19 mei                                       09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

JUNI

16 en 28 juni                           11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

29 juni                                      09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

JULI

5 juli                                         09.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen

12 juli                                       11.00 uur rondleiding nieuwe leerlingen