IKC

Het Kleurrijk is een Integraal Kindcentrum (IKC) in wording. Dat wil zeggen dat we nauw samenwerken met verschillende partners, waaronder de kinderopvang, om uw kind een goede doorgaande lijn te bieden van 0 tot 13 jaar. Eén aanpak biedt rust en duidelijkheid voor uw kind en bevordert de ontwikkeling.

Nu al sluiten onze school, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO goed op elkaar aan. Met elkaar bieden we een doorgaande pedagogische lijn, kunnen we het kind in zijn geheel zien en zijn eventuele problemen sneller te signaleren. In de toekomst zal deze samenwerking alleen maar verder worden uitgebreid. Houdt u deze site in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier al het nieuws