Naschoolse sportactiviteiten

Op Het Kleurrijk organiseren we diverse naschoolse sportactiviteiten, zoals handbal, karate, judo of tafeltennis. Uw kind kan zich hiervoor inschrijven.

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Peter Gestel, organiseert sport- en spelactiviteiten in samenwerking met sportclubs. Onder zijn leiding is de schoolhandbalvereniging gestart. Leerlingen van de groepen 4 t/m 6 kunnen elke woensdag na schooltijd handbaltraining volgen in de gymzaal naast het schoolgebouw aan het Frans Halsplein en wedstrijdjes spelen. Er is een nauwe samenwerking met handbalvereniging D.W.S. en Sport&Recreatie van Schiedam.

website handbalvereniging D.W.S. : www.hvdws.nl 

 

De website van de wijksportvereniging: https://sites.google.com/view/sporthetkleurrijk/