Terug naar overzicht

Jaarkalender 2018-2019

27 augustus                            Weer naar school!

SEPTEMBER

10 & 11 sept                          Teamstudiedagen, de kinderen zijn vrij

12 sept                                   #POinactie staken. De school is dicht.

13-28 sept                              Kennismakingsgesprekken met ouder en kind groep 4-8

OKTOBER

4 oktober                                Informatie-avond groep 1/2  van 18.45- 19.30 uur

4 oktober                                informatie- avond groep 3 van 19.45- 20.30 uur

3-14 oktober                          Kinderboekenweek

15-19 okt                                 Studieweek: de kinderen zijn vrij

22-26 okt                                Herfstvakantie

29 oktober                              Weer naar school!

NOVEMBER

23 november                           1E Rapport mee

26-30 november                     Rapportgesprekken groep 1-3

DECEMBER

5 december                            Sintviering

20 december                          Schooltijden 08.30- 15.00 uur

20 december                          ’s Avonds kerstviering

21 december                           Kinderen vrij: start kerstvakantie

JANUARI

7 januari                                 Weer naar school!

FEBRUARI

19 februari                             Definitief advies groep 8 + rapport mee

25 feb- 1 mrt                          Voorjaarsvakantie

MAART

4-8 maart                               Studieweek: de kinderen zijn vrij

11 maart                                  Weer naar school

22 maart                                 2e rapport mee

25-29 maart                            Rapportgesprekken

APRIL

12 april                                   Naamdag Het Kleurrijk & spelletjesdag

16 & 17                                      IEP toets groep 8

19 apr- 3 mei                           Meivakantie

MEI

6 mei                                       Weer naar school!

30 & 31                                   Hemelvaart: de kinderen zijn vrij

JUNI

10 juni                                    Pinksteren: de kinderen zijn vrij

11 juni                                     Studiedag, de kinderen zijn vrij

21 juni                                    Sportdag groep 8

14 juni                                     3e rapport mee

18 juni                                     voorlopig advies groep 7

17-20 juni                               Rapportgesprekken

21 juni                                     sportdag groep 8

JULI

juli                                           Musical groep 8

juli                                           Afscheid groep 8 (met ouders)

17 juli                                      Laatste schooldag

18 & 19                                    Studiedagen, de kinderen zijn vrij