Terug naar overzicht

Staking donderdag 5 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober 2017 zal door medewerkers in het basisonderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in Nederland de scholen dicht blijven. De bestuurder van Primo ondersteunt deze actie volledig.

Dit betekent dat:

– leraren alle ruimte krijgen om te staken;

– Het Kleurrijk gesloten zal zijn

– ouder(s​)/verzorger(s)​ zullen worden betrokken en goed zullen worden geïnformeerd;

De ouder(s)/verzorger(s) kunnen – voor eigen rekening – opvang in kopen bij de aangesloten opvangorganisatie van de school. In ons geval biedt KomKids op verschillende locaties opvang aan van 7.30-18.00 uur. Ook als u nog geen opvang afneemt bij KomKids, zijn uw kinderen welkom. Voor meer informatie over KomKids kunt u kijken op www.komkids.nl en/of contact opnemen met de locatie Toekomst (naast Het Kleurrijk-Frans Halsplein)

 

Wat vooraf ging…

In het afgelopen decennium is te weinig geïnvesteerd in onderwijs: Een van de gevolgen daarvan is, dat het lerarentekort niet kan worden opgelost, omdat een te laag salaris en de toegenomen werkdruk het beroep van leraar te onaantrekkelijk hebben gemaakt. 
Op 29 maart 2017 stelde POinactie een manifest op dat in eerste instantie niet door de landelijke politiek werd opgepakt, bijvoorbeeld door dit nadrukkelijk mee te nemen in de onderhandelingen rondom de kabinetsformatie. Het manifest is gepubliceerd op:  https://app.box.com/s/e9xhfduzlqrl0uhv8jotwl9o281pnzef
Op 27 juni 2017 werd in vrijwel alle basisscholen in Nederland, waaronder Het Kleurrijk, een prikactie uitgevoerd onder de naam: 1 uur voor Goed Onderwijs. Onder druk van een dreigende kabinetscrisis zegde premier Rutte een substantieel bedrag toe. Uit cijfers die daarna bekend zijn gemaakt blijkt het te gaan om een druppel op een gloeiende plaat waarmee de problemen niet kunnen worden opgelost: Code Rood is intussen van kracht...

 

Standpunt Primo Schiedam

De directeur/Bestuurder zegt het volgende:  “Op donderdag 5 oktober 2017 zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in Nederland de scholen dicht blijven. Als bestuurder van Primo ondersteun ik deze actie volledig en ik hoop dat ook de actiebereidheid onder onze scholen groot zal zijn. Een staking in het primair onderwijs is uniek maar ik zie dat het water bij veel leraren nu echt aan de lippen staat. Als schoolb​estuurder ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ik kan die niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas staan. Daarom ondersteun ik de actie. Primo volgt hierbij de lijn die de PO raad voorstelt.”

Geen gemiste onderwijstijd

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat kinderen tijdens hun verblijf in de basisschool tenminste 7.520 uur onderwijstijd ter beschikking hebben. Op Het Kleurrijk wordt door de 8 basisschooljaren heen uiteindelijk zo’n 60 uur meer onderwijstijd gerealiseerd. Hierdoor is er geen sprake van gemiste onderwijstijd, maar is het enkel zo, dat er minder extra onderwijstijd beschikbaar is door het sluiten van de school op deze dag. .